Adele

Xây dựng thương hiệu từ Adele cần những bí quyết gì?

Cô giải thích: “Tôi muốn có 5 triệu người lắng nghe âm nhạc của mình hơn là kiếm được 5