3m2

Thiết kế xoay sở trong khong gian căn hộ 11,3 m2

Chị Catherine nhờ một nhà thiết kế cải tạo không gian 11,3 m2 thành nơi ở. Căn nhà nhỏ tới