Siết vốn với thị trường địa ốc: lường trước những rủi ro có thể xảy ra

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều